• Kategorie
  • 1 czerwca 2020

    Alimenty od rodziców dla dziecka

    Co to te alimenty od rodziców dla dziecka? Nasze rozważania rozpocznijmy od definicji obowiązku alimentacyjnego. Obowiązek alimentacyjny jest to zobowiązanie do dostarczania uprawnionemu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Obciąża on krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Jednym z najpopularniejszych zagadnień dotyczących alimentów jest sytuacja, gdzie rodzic dziecka zobowiązany jest do realizowania […]