• Kategorie
  • 21 września 2020

    Mobbing – co to jest i jak z nim walczyć

    Mobbing – co to jest i jak z nim walczyć? Mobbing – co to właściwie jest? Jak z mobbingiem walczyć ? Definicję mobbingu znaleźć możemy w art. 943 § 2 kodeksu pracy. Ustawodawca przyjął że mobbing „oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowanie przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, […]