• Kategorie
  • 18 września 2019

    Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela

    Wiele grup zawodowych odpowiada w ramach tzw. Odpowiedzialności dyscyplinarnej. Do takich zawodów należą między innymi przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych, policjanci czy lekarze. Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają też nauczyciele. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela to odpowiedzialność za czyny naruszające obowiązki służbowe danej grupy zawodowej. Odpowiedzialność dyscyplinarną nauczycieli reguluje ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela Podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej […]