• Kategorie
 • 21 września 2020

  Mobbing – co to jest i jak z nim walczyć

  Mobbing – co to jest i jak z nim walczyć? Mobbing – co to właściwie jest? Jak z mobbingiem walczyć ? Definicję mobbingu znaleźć możemy w art. 943 § 2 kodeksu pracy. Ustawodawca przyjął że mobbing „oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowanie przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, […]

  18 września 2019

  Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela

  Wiele grup zawodowych odpowiada w ramach tzw. Odpowiedzialności dyscyplinarnej. Do takich zawodów należą między innymi przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych, policjanci czy lekarze. Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają też nauczyciele. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela to odpowiedzialność za czyny naruszające obowiązki służbowe danej grupy zawodowej. Odpowiedzialność dyscyplinarną nauczycieli reguluje ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela Podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej […]