Zgoda KOWR na zbycie nieruchomości rolnej

Jesteś właścicielem nieruchomości rolnej? Od jego nabycia nie minęło jeszcze 5 lat? A Ty nie masz już możliwości jego dalszego prowadzenia? Zastanawiasz się czy możesz coś z tym zrobić? Jak sprzedać swoją nieruchomość? Potrzebujesz zgody KOWR na zbycie nieruchomości rolnej. Ten artykuł jest dla Ciebie.

Czym jest nieruchomość rolna?

Zgodnie z definicją zawartą w art. 461 Kodeksu Cywilnego nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Innymi słowy czynnikiem różnicującym będzie sposób wykorzystania danej nieruchomości. Co istotne, ustawa o kształtowaniu rolnego (z którą będziemy mieli do czynienia na gruncie niniejszej sprawy) wprowadza dodatkowe kryterium. Mianowicie, ważne jest żeby nieruchomość ta nie została w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności rolnej.

Nabyłem nieruchomość rolną – co dalej? Jakie obowiązki na mnie ciążą?

Przede wszystkim jesteś zobowiązany do prowadzenia na nabytej nieruchomości działalności rolniczej przez co najmniej 5 kolejnych lat od jej nabycia. Jej prowadzenie najprościej rzecz ujmując zakłada Twój aktywny udział w sferze produkcji rolnej.

Chce się pozbyć nieruchomości rolnej. Jak mam to zrobić?

Masz dwa wyjścia. Bez wątpienia możesz poczekać aż upłynie 5 lat od jej nabycia. Wówczas możesz dobrowolnie rozporządzić swoją własnością. Jeśli nie chcesz czekać, niewątpliwie potrzebna będzie zgoda KOWR na zbycie nieruchomości.

Czym jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa?

Najogólniej mówiąc jest to instytucja, która odpowiada m.in. za gospodarowanie nieruchomościami rolnymi. W rezultacie to ona decyduje o możliwości zbycia nieruchomości rolnej przed upływem 5 lat.

Jak uzyskać taką zgodę? Co muszę zrobić?

Przede wszystkim musisz złożyć do Dyrektora Generalnego KOWR wniosek o zgodę na zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat. We wniosku należy oznaczyć nieruchomość która ma być zbyta. Niezbędne jest także wskazanie przyczyn jej zbycia. Przedmiotowy wniosek warto również krótko uzasadnić. Po otrzymaniu wniosku, w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, KOWR podejmuje decyzje. Istotnie KOWR wyraża zgodę na zbycie tylko w 2 sytuacjach. Kiedy jest to uzasadnione Twoim ważnym interesem bądź interesem publicznym. Z pewnością są to pojęcia niejasne oraz nieokreślone. Ich ocena odbywa się każdorazowo z uwzględnieniem warunków konkretnej sprawy. Dlatego też przed złożeniem takiego wniosku warto skorzystać z porady adwokata. Będzie on mógł ocenić Twoje szanse na uzyskanie zgody. Jego pomoc może się także okazać nieoceniona w toku postępowania prowadzonego przez KOWR. Bowiem zdarzyć się może, że sam Twój wniosek będzie niewystarczający. A Ty zostaniesz wezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Albo będziesz musiał przedstawić stosowne dokumenty. Dla wielu ludzi jest to sytuacja stresowa. Nie zawsze wiedzą jak się wtedy zachować. Dlatego dobrze jest mieć osobę, która będzie umiała zapanować nad sytuacją oraz uzyskać satysfakcjonujące Cię rozwiązanie.

Mam decyzję. Co dalej? Czy decyzja KOWR jest ostateczna?
Nie. Od każdej decyzji KOWR-u służy Ci odwołanie. Istotnie, odwołanie przysługuje także od decyzji wyrażającej zgodę na zbycie. Możesz je złożyć w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Jeśli jednak jesteś z niej zadowolony, zamiast niego, w ciągu 14 dni, możesz złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Wówczas decyzja ta, stanie się ostateczna z chwilą otrzymania Twojego oświadczenia w tym zakresie. Po jego złożeniu, na Twój wniosek, otrzymasz zaświadczenie o jej prawomocności. Takie zaświadczenie wraz z decyzją uprawnia Cię do sprzedaży nieruchomości.

Z całą pewnością nie są to sprawy proste dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata. Nierzadko towarzyszą Ci przy tym silne emocje oraz stres. Niewątpliwie pomoc profesjonalnego pełnomocnika zapewni odpowiednie przygotowanie do sprawy. Ponadto adwokat jako osoba z dużym doświadczeniem uspokoi oraz wesprze. Będzie także czuwała nad interesami klienta.