Czynności prawne związane z postępowaniem egzekucyjnym

dokumenty

Postępowanie egzekucyjne to inaczej proces, w ramach którego komornik sądowy prowadzi działania mające na celu zmuszenie dłużnika do wykonania zobowiązania wobec wierzyciela. Ma ono na celu uzyskanie przez wierzyciela należności pieniężnej lub rzeczowej, której dłużnik nie wykonał dobrowolnie, mimo upływu ustalonego terminu. W naszych kancelariach uzyskają Państwo pełne wsparcie prawne w czynnościach związanych z postępowaniem egzekucyjnym. Zajmujemy się kompleksową obsługą klientów i działaniami takimi jak:

  • reprezentacja dłużników i wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym,
  • pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego,
  • uzyskiwanie klauzuli wykonalności oraz stwierdzenia prawomocności orzeczeń,
  • wyjawienie majątku dłużnika,
  • rozłożenie długu na raty,
  • skargi na czynność komornika.

Postępowanie egzekucyjne może zostać wszczęte na wniosek wierzyciela, który musi udokumentować swoje roszczenia przed sądem. Wierzyciel może złożyć wniosek o egzekucję, jeśli dłużnik nie wykonuje zobowiązań wynikających z umowy, wyroku sądowego lub innych dokumentów potwierdzających należność.

Czy adwokat może pomóc w uniknięciu postępowania egzekucyjnego?

W wielu sytuacjach adwokat może pomóc w uniknięciu postępowania egzekucyjnego poprzez podjęcie odpowiednich działań mających na celu uregulowanie należności przed jej wszczęciem. Na wniosek klienta możemy pomóc wierzycielowi w uzyskaniu roszczeń przed sądem oraz w negocjacjach z dłużnikiem w celu znalezienia rozwiązania umożliwiającego uregulowanie zobowiązania.

Możemy również wspierać dłużników w przypadku, gdy został on już powiadomiony o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, poprzez reprezentowanie go przed sądem i negocjowanie z wierzycielem w celu znalezienia rozwiązania, które zadowoli obie strony.