Profesjonalne usługi prawne

Nasze kancelaria świadczą profesjonalne usługi prawne z bardzo szerokiego zakresu. Możemy pochwalić się doskonałą znajomością prawa, dzięki czemu nasze usługi obejmują wiele dziedzin. Zdajemy sobie sprawę, że prawo zmienia się i ewoluuje, dlatego trzymamy rękę na pulsie i monitorujemy wszelkie nowe przepisy. Badamy też ich wpływ na prowadzone obecnie sprawy.

Nasi adwokaci prowadzą sprawy związane z:

 

 • prawem rodzinnym — regulujące stosunki wewnątrz rodziny oraz jej związki z osobami trzecimi, zajmujemy się także postępowaniem rozwodowym i podziałami majątku,
 • prawem cywilnym — regulującym stosunki między podmiotami prawa prywatnego,
 • prawem rzeczowym i prawem nieruchomości — regulującym własności przedmiotów, zwierząt i nieruchomości,
 • prawem spadkowym — regulującym normy przejęcia spadku po zmarłej osobie,
 • odszkodowaniami — od pracodawców, instytucji, firm i innych podmiotów,
 • prawem karnym i prawem wykroczeń — wsparcie dla osób poszkodowanych i podejrzanych o popełnienie przestępstwa oraz oskarżonych,
 • prawem karnym wykonawczym — związanym z wykonywaniem i odbywaniem kar orzeczonych klientom,
 • prawem pracy i ubezpieczeń społecznych — reprezentacja pracowników i pracodawców w sporach sądowych,
 • prawem gospodarczym i handlowym — regulujące zależności w gospodarce, obrót towarami i usługami,
 • prawem administracyjnym — regulujących stosunki pomiędzy instytucjami państwowymi i finansowymi oraz obywatelami,
 • postępowaniem egzekucyjnym — czynnościami zmierzającymi do zaspokojenia wierzyciela,
 • postępowanie przeciwko KOWR — postępowania w przedmiocie udzielania wszelkich zgód.

Poszukują Państwo adwokata w Warszawie lub Lublinie, który będzie wsparciem w jednej z dziedzin lub mają problem, który trudno jest im odpowiednio zakwalifikować? Chętnie przyjrzymy się sprawie. Zapraszamy do kontaktu!

Prawo rodzinne

Sprawy rozwodowe

Prawo cywilne

Prawo rzeczowe i prawo nieruchomości

Prawo spadkowe

Odszkodowania

Prawo karne oraz prawo wykroczeń

Prawo karne wykonawcze

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo gospodarcze i handlowe

Prawo administracyjne

Postępowanie egzekucyjne