Czym jest marihuana?

Marihuana to potoczna nazwa substancji psychoaktywnej zwanej kannabinoidem THC. Jak każdy inny narkotyk działa na ośrodkowy układ nerwowy powodując określone reakcje organizmu. Ma także działania odurzające. Innymi słowy wpływa na zdolności poznawcze oraz motoryczne kierowcy.

Czy jazda pod wpływem marihuany leczniczej jest dozwolone?

Jazda pod wpływem narkotyków, w tym marihuany leczniczej jest czynem zabronionym. Podobnie, jak jazda pod wpływem alkoholu, zachowanie to może zostać zakwalifikowane zarówno jako wykroczenie, jak i przestępstwo. W związku z tym istotne jest czy kierowca prowadził pojazd w stanie po użyciu środka odurzającego, czy pod jego wpływem.

Decydujące znaczenie ma tu stężenie narkotyku w organizmie. Choć ustawodawca nie wskazał wyraźnej oraz sztywnej granicy pomiędzy stanem po użyciu narkotyku a stanem pod jego wpływem. Bezsprzecznie równie ważny jest także jego wpływ na układ nerwowy. Dlatego też oceny w tym zakresie dokonują wykwalifikowani biegli.

Dlaczego jazda pod wpływem marihuany jest tak niebezpieczne?

Narkotyk jest substancją psychoaktywną, w związku z czym powoduje szereg zaburzeń w układzie nerwowym człowieka. Zaburzenia te przekładają się z kolei na zachowania i reakcje. Dlatego tak niebezpieczne jest prowadzenie pod wpływem narkotyków wszelkich pojazdów.

Niektóre substancje mogą bowiem powodować zaburzenia koncentracji i koordynacji ruchowej. A w konsekwencji spowalniają czas reakcji oraz zaburzają rzeczywistość. Niekiedy zażycie narkotyków powoduje senność i otępienie. W innych przypadkach wpływa na poczucie odwagi i zwiększa skłonność kierowców do agresywnych i nieprzewidywalnych zachowań na drodze, co z kolei może nieść ze sobą niezwykle niebezpieczne następstwa.

Reasumując, polskie prawo nie reguluje kwestii dopuszczalnych limitów substancji psychoaktywnych lub odurzających, w tym marihuany leczniczej. Ich posiadanie oraz używanie co do zasady jest nielegalne. Dlatego też nikt nie posługuje się pojęciem norm oraz dozwolonych stężeń we krwi w przeciwieństwie do prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. W związku z tym prowadzenie pojazdu pod jej wpływem jest zabronione. Za złamanie zakazu grozi surowa odpowiedzialność karna. Nie ma przy tym żadnego znaczenia czy kierowca zażył marihuanę w celach medycznych czy też nie.

Mając na względzie niekiedy zawiłość tego typu sprawy, warto zasięgnąć porady adwokata, którego pomoc może się okazać niezbędna w trakcie toczącego się postępowania.