Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości – art. 178a KK

Zostałeś zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu? Zastanawiasz się jakie grożą Ci konsekwencje? Boisz się, że trafisz do zakładu karnego? Ten artykuł jest dla Ciebie.
Czy w każdym przypadku prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu będzie przestępstwem?
Jazda pod wpływem alkoholu jest zjawiskiem stosunkowo często wykrywanym przez funkcjonariuszy policji na polskich drogach. W zależności od stężenia alkoholu we krwi albo w wydychanym powietrzu, osobie zatrzymanej za jazdę po alkoholu może zostać postawiony bądź zarzut popełnienia przestępstwa z art. 178a Kodeksu karnego bądź wykroczenia z art. 87 Kodeksu wykroczeń.

Kiedy jazda pod wpływem alkoholu będzie wykroczeniem? I jakie grożą mi za to konsekwencje?
Z odpowiedzialnością za wykroczenie będziemy mieli do czynienie za każdym razem, kiedy sprawca prowadził pojazd w tzw. stanie po użyciu. Stan po spożyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
stężenia we krwi od 0,2 promila do 0,5 promila alkoholu albo
obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.
Za jazdę po spożyciu alkoholu grozi kara aresztu albo grzywny nie niższej niż 2.500,00 zł.

A kiedy za jazdę pod wpływem alkoholu odpowiemy jak za przestępstwo?

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości to czyn, który został stypizowany w art. 178a Kodeksu karnego. Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
stężenia we krwi powyżej 0,5 promila alkoholu albo
obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.
Sankcja, jaką przewiduje ustawa zaczyna się od grzywny do najsurowszej rodzajowo kary pozbawienia wolności. Oczywiście Sąd wymierzając rodzaj i wysokość kary zwraca uwagę na wszystkie okoliczności łagodzące i obciążające sytuację sprawcy. W przypadku wydania orzeczenia skazującego za przestępstwo z art. 178 a Kodeksu karnego, wyrok taki zostanie wpisany do Krajowego Rejestru Karnego.

Zakaz prowadzenia pojazdów za prowadzenie po alkoholu jako dodatkowo sankcja dla sprawcy
Dodatkowo, w przypadku skazania zarówno za wykroczenie jak również przestępstwo, Sąd obligatoryjnie orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Niejednokrotnie jest to najbardziej dotkliwa dolegliwość dla sprawców, zwłaszcza czynnych kierowców. Pozbawia on bowiem możliwości samodzielnego przemieszczania się po drogach.
Zgodnie z art. 42 § 2 Kodeksu karnego minimalny okres obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w przypadku skazania za jazdę w stanie nietrzeźwości (przestępstwo) wynosi 3 lata. Sąd jednocześnie nakłada na skazanego obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów.
Z kolei za jazdę w stanie po użyciu alkoholu (wykroczenie) Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Możliwość warunkowego umorzenia i krótszy okres zakazu prowadzenia pojazdów

Należy podkreślić, iż pomimo istnienia przepisów dotyczących minimalnego okresu trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych tj. od 3 lat, za przestępstwo z art. 178a § 1 Kodeksu karnego, to ustawodawca przewiduje możliwość warunkowego umorzenia postępowania karnego. W jego przypadku Sąd ma możliwość odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Może także orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku lub okres 2 lat

Jazda pod wpływem alkoholu a prawo do obrony

Za jazdę pod wpływem alkoholu grożą surowe kary. W sytuacji zatrzymania za jazdę pod wpływem alkoholu, osoba zatrzymana ma prawo do skorzystania z przysługujących jej na gruncie obowiązujących przepisów uprawnień, w tym również z prawa do obrony i skorzystania z pomocy adwokata.
Adwokat w sprawie jazdy po alkoholu udzieli pomocy w stresujących sytuacjach związanych z przesłuchaniem, wyjaśni skomplikowane przepisy prawne oraz będzie dążył do uzyskania najkorzystniejszego zakończenia prowadzonego postępowania