fałszywe zaświadczenie o szczepieniu covid-19

W środkach masowego przekazu regularnie pojawiają się spoty reklamowe namawiające do zaszczepienia na COVID-19. I choć szczepienia w dalszym ciągu są nieobowiązkowe, to coraz częściej mają one realny wpływ na nasze życie. Nierzadko bowiem przy wejściu do teatru, restauracji czy nawet zakładu pracy wymaga się okazania zaświadczenia o szczepieniu. Niekiedy wystarczy samo złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści. Zastanawiałeś się czy jest jakiś skuteczny sposób żeby tego uniknąć? Czy wiesz jakie są konsekwencje uzyskania fałszywego zaświadczenie o szczepieniu Covid-19 Ten artykuł jest dla Ciebie.

Przede wszystkim musisz pamiętać, że oświadczenie dotyczące szczepienia składasz pod groźbą odpowiedzialności karnej. Dotyczy to pisemnego certyfikatu potwierdzającego zaszczepienie. Wystarczające jest również samo Twoje oświadczenie dotyczące szczepienia. Kwestią istotną jest również w jaki sposób wszedłeś w posiadanie ewentualnego fałszywego zaświadczenia potwierdzającego szczepienie na Covid-19.

Co to właściwie oznacza? W sytuacji, w której ktoś odkryje Twoje kłamstwo możesz mieć poważne problemy. Prawdopodobnie zostanie wytoczone przeciwko Tobie postępowanie karne, które może zakończyć się surową karą. Musisz bowiem pamiętać, że uzyskując, a następnie posługując się zaświadczeniem o szczepieniu, pomimo faktycznego niezaszczepienia popełniasz poważne przestępstwo.

Zgodnie z art. 271 KK „ Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jeśli dodatkowo wykonujesz zawód zaufania publicznego jak lekarz czy nauczyciel, konsekwencje mogą być dużo poważniejsze. W przypadku uznania Twojej winy, możesz nawet zostać pozbawiony prawa wykonywania zawodu, bądź co najmniej zawieszony do czasu rzeczywistego zaszczepienia.

Dlatego też w tego typu sprawach warto skorzystać z profesjonalnej pomocy adwokata lub radcy prawnego posiadającego dużą wiedzę oraz doświadczenie, który pomoże zminimalizować grożące Ci konsekwencje prawne, które mogą być znaczne.