Ktoś wyrządził Ci szkodę? Zostałeś ofiarą przestępstwa, ale nie wiesz co masz dalej zrobić? Zastanawiasz się czy przysługują Ci jakieś prawa? A jeśli tak to czy możesz je jakoś wyegzekwować? Przede wszystkim reaguj !!! Sporządź zawiadomienie o przestępstwie!!!

Pamiętaj, że każdy z nas może stać się ofiarą przestępstwa. Człowiek może zostać pobity, okradziony czy oszukany. Weźmiesz udział w wypadku drogowym z udziałem pijanego kierowcy. Wreszcie ktoś może Ci grozić, znieważyć Cię publicznie albo prześladować.
Nie sposób wymienić wszystkich przestępstw, których możesz paść ofiarą. Jednakże w każdym przypadku, w którym popełniono przestępstwo na Twoją szkodę, bez wątpienia jesteś pokrzywdzonym. Powinieneś zatem złożyć zawiadomienie o przestępstwie.

Kim jest pokrzywdzony?

W związku z tym pokrzywdzony to osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. A zatem osoba, która ucierpiała w skutek działania osoby trzeciej.

Jestem ofiarą przestępstwa – co mogę zrobić?

Istotnie, jeżeli zostało popełnione przestępstwo na Twoją szkodę powinieneś złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jeżeli nie jesteś pewien, czy działania innej osoby mają charakter przestępny, możesz udać się po poradę prawną do adwokata bądź radcy prawnego. Przede wszystkim dokona on rzetelnej oceny Twojej sytuacji. Pomoże podjąć Ci decyzję co do dalszego postępowania.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa – co to jest?
Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa to nic innego jak pismo, w którym informujesz właściwe organy o tym, że zostałeś ofiarą przestępstwa. Niewątpliwie Twoje zawiadomienie zainicjuje wszczęcie postępowania karnego.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa możesz złożyć:
1. Pisemnie. Przygotowując samodzielnie pismo, w którym opiszesz przestępstwo, którego padłeś/padłaś ofiarą. Określisz kiedy i gdzie zostało popełnione. Istotnie, nie musisz podawać artykułów z Kodeksu karnego. Organy ściągania znają prawo karne i same dojdą do tego, jakie przestępstwo zostało popełnione. Wystarczy, że opiszesz dokładnie wszystkie znane Ci okoliczności. Bez wątpienia pomocne może okazać się także wskazanie potencjalnych sprawców. Pismo takie możesz wysłać na Policję lub Prokuraturę.
2. Możesz także zlecić adwokatowi bądź radcy prawnemu przygotowanie takiego zawiadomienia. Z pewnością przed jego sporządzeniem adwokat wypyta Cię o wszystkie okoliczności sprawy, a następnie przygotuje pismo, zawierające odpowiednie uzasadnienie.
3. Możesz złożyć także ustne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. W tym celu zgłoś się na najbliższym komisariacie Policji. Policja od razu Cię przesłucha w charakterze świadka. W takim wypadku sporządzony zostanie wspólny protokół
z przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchania w charakterze świadka osoby zawiadamiającej. W protokole tym można również zamieścić wniosek o ściganie.

Czy warto korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika?

Godnym uwagi jest fakt, iż z pomocy adwokata korzystają nie tylko oskarżeni! Jako pokrzywdzony masz prawo korzystać z profesjonalnego pełnomocnika na każdym etapie procesu karnego. Adwokat bądź radca prawny powie Ci dokładnie co masz zrobić. Przedstawi Ci Twoje prawa. Niewątpliwie oceni także Twoją sytuację. Przeanalizuje argumenty oraz dowody jakimi dysponujesz. Oszacuje szansę wygrania sprawy. Wydaje się, że udział profesjonalnego pełnomocnika w trakcie trwającego postępowania pozwala łagodniej znieść niedogodności związane z procesem. W końcu adwokat czy radca prawny to osoby z dużym doświadczeniem, które wiedzą jak przebiega takie postępowanie i są gotowi na różny rozwój wydarzeń.

Reasumując, jeżeli popełniono przestępstwo na Twoją szkodę nie odpuszczaj zawiadom o przestępstwie. Wiele osób nie zna swoich praw albo nie wierzy w ukaranie sprawców. Niektórym się po prostu nie chce. Dla świętego spokoju puszczają płazem popełniane na ich szkodę przestępstwa. To tylko zachęca przestępców do dalszych sprzecznych z prawem działań. Jeżeli nie będziesz egzekwował swoich praw, z pewnością nikt nie zrobi tego za Ciebie. Na każdym etapie postępowania mogą zdarzyć się trudności, które w przypadku Twojej biernej postawy wpłyną negatywnie na przebieg procesu. Np. Policja umorzy postępowanie, bo nie doszuka się znamion czynu zabronionego albo Sąd nie przeprowadzi jakiegoś istotnego dowodu. Z pomocą adwokata Twoje prawa będą respektowane.