Powody orzeczenia winy w rozwodzie

Wiesz już, że orzeczenie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego w rozwodzie nie jest koniecznością. W przypadku zgodnego żądania małżonków, sąd zaniecha orzekania o winie. Jeśli jednak zdecydujesz się na rozwód z orzeczeniem o winie Twojego małżonka/małżonki, warto znać powody orzeczenia winy w rozwodzie. Istotnym jest to zwłaszcza dlatego, że powody te mogą być dla laika zaskakujące, a sposoby ich dochodzenia nie zawsze oczywiste.

Pojęcie winy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie definiuje pojęcia winy. W tym zakresie z pomocą przychodzą przepisy Kodeksu cywilnego. W jego ujęciu wina składa się z elementu obiektywnego i subiektywnego. Element obiektywny oznacza bezprawność, a więc sprzeczność zachowania z obowiązującymi normami, z kolei element subiektywny wiąże się z umyślnością bądź nieumyślnością określonego zachowania. Wina jest zatem negatywną oceną całokształtu postępowania małżonka podczas trwania małżeństwa. Ostatecznie o orzeczeniu o winie jednego z małżonków lub współwinie decyduje Sąd. Sąd opiera się na dowodach przedstawionych przez obie strony procesu.

Powody dla uznania winy jednego z małżonków

Powody orzeczenia winy w rozwodzie są różne. Do najczęściej występujących powodów, dla których można orzec o winie któregoś z małżonków zaliczamy: zdradę, nałogi (narkomania, alkoholizm), przemoc, zaniedbania dotyczące współdziałania dla dobra rodziny, porzucenie współmałżonka, niechęć do podjęcia pracy, brak lojalności. Pamiętać należy, że w przypadku nałogów jednego z małżonków istotna dla Sądu będzie postawa małżonków wobec problemu.

Jak udowodnić winę?

Dowody, które wskazują na winę Twojego małżonka/małżonki mogą być różne. Najczęściej są to zdjęcia, nagrania, wiadomości SMS czy też wiadomości e-mail. Nie zawsze muszą być to dowody rzeczowe, ponieważ pomocne mogą okazać się również zeznania świadków. Świadkami w sprawie mogą być znajomi rodzina oraz osoby obce. Warto jednak pamiętać, że w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie postępowanie dowodowe jest znacznie dłuższe. Przesłuchania świadków najczęściej są długie i szczegółowe. Bardziej wiarygodnymi są świadkowie naoczni niż świadkowie, ze słyszenia. W takim wypadku często warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.