Piecza naprzemienna nad dzieckiem – czym właściwie jest?

Obecny stan prawny zakłada istnienie rozwiązania, w którym to nawet jeżeli Ty oraz Twój partner nie wiążecie ze sobą dalszej przyszłości i zdecydujecie się na zakończenie związku poprzez rozwód, władza rodzicielska nad dzieckiem będzie mogła być w ramach pieczy naprzemienna.. Właśnie tym wspólnym sprawowaniem władzy nad waszym małoletnim dzieckiem jest „piecza przemienna”.

Na czym polega niniejszy rodzaj sprawowania władzy rodzicielskiej?

Jeżeli już podjęliście decyzje o rozwodzie to czas zdecydować o opiece nad waszym wspólnym dzieckiem. Jedną z opcji jest piecza naprzemienna. Polega na przyznaniu każdemu z rodziców przez Sąd prawa do sprawowania pieczy nad dzieckiem w jednakowym stopniu. Ponadto dzieje się to w określonych odstępach czasu, np. w systemie tygodniowym bądź dwutygodniowym. Wasze dziecko przebywać więc pod opieką raz Twoją, a raz Twojego byłego/byłej Partnera/Partnerki. Przykładowo dziecko przebywa u Ciebie przez pierwsze dwa tygodnie miesiąca, a w kolejne dwa tygodnie jest u drugiego rodzica. A więc najprościej, Piecza naprzemienna polega na ustaleniu, że dziecko będzie na przemian, zgodnie z ustalonym harmonogramem, przebywało w równych odstępach czasu u każdego z rodziców.

Jakie są warunki ustanowienia opieki naprzemiennej?

Przede wszystkim za ustanowieniem niniejszego rodzaju sprawowania władzy nad dzieckiem musi w sposób jednoznaczny przemawiać dobro waszego dziecka. Dodatkowo też potrzeba waszego, jako rodziców, wspólnego w zakresie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Bardzo korzystnym jest zawarcie porozumienia rodzicielskiego. Jest to porozumienie regulujące sposób sprawowania władzy rodzicielskiej oraz kontaktów. Jednakże zdarzają się także sytuacje w których może wystąpić brak takiego porozumienia, czy też zgody. Pomimo tego, sąd może orzec o pieczy naprzemiennej. W każdej pojedynczej sprawie Sąd powinien zbadać czy konflikt pomiędzy Wami- rodzicami pozwala czy też nie pozwala na ich współpracę w kwestii związanej z wychowaniem dziecka. Silny konflikt rodziców może w konsekwencji prowadzić do uznania, iż ewentualne orzeczenie pieczy naprzemiennej będzie sprzeczne z dobrem dziecka. W sytuacji gdy tylko jeden z rodziców żąda ustanowienia pieczy naprzemiennej konieczna jest opinia OZSS. Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów wydaje opinię, czy piecza naprzemienna jest zgodna z dobrem dziecka.

Ustalenie pieczy naprzemiennej w obecnym stanie prawnym jest realne. Jednakże w tym celu konieczne jest dokładne przygotowanie to takie procesu. Przygotowanie to dotyczy zarówno aspektu prawnego jak i psychologicznego.