Wina w rozwodzie

Wiesz już jak wygląda rozprawa rozwodowa, a także jak należy przygotować się do rozprawy rozwodowej. Często pada jednak pytanie czy podczas rozwodu konieczne jest orzeczenie o winie oraz czym właściwie jest wina w rozwodzie. Czym różni się postępowanie rozwodowe z orzekaniem o winie.

Czy konieczne jest orzekanie o winie?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami KRiO, zasadą jest, że orzekając rozwód, sąd orzeka również czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. W takiej sytuacji możemy wyróżnić trzy warianty: rozwód z orzeczeniem o winie żony, rozwód z orzeczeniem o winie męża lub rozwód z orzeczeniem o winie obojga małżonków. Jednak należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli małżonkowie złożą zgodne żądanie, sąd zaniecha orzekania o winie. Oznacza to, że rozwód z orzeczeniem o winie rozkładu pożycia nie jest koniecznością.

Czy warto decydować się na rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie wiąże się zwykle z dłuższym postępowaniem sądowym. Dzieje się tak, przede wszystkim ze względu na konieczność przeprowadzenia rozbudowanego postępowania dowodowego. Należy do nich przede wszystkim przesłuchania świadków, w którym konieczna może okazać się pomoc profesjonalnego pełnomocnika. Innymi dowodami istotnymi z punktu orzekania o winie w rozwodzie mogą być zdjęcia, nagrania czy sprawozdanie detektywistyczne. Warto jednak pamiętać, że rozwód z orzeczeniem o winie pozwala na zabezpieczenie Twojej sytuacji materialnej na przyszłość. Orzeczenie winie małżonka, daje małżonkowi niewinnemu możliwość otrzymania dożywotnich alimentów. Należy też pamiętać, że Sąd nie stopniuje winy. Jeżeli dojdzie do przekonania, że drugi z małżonków w jakimkolwiek stopniu też ponosi wine za rozkład pożycia to orzeknie winę na pół.