Czy można otrzymać rozwód na pierwszej rozprawie?

Tak. W takim wypadku niezbędne jest zgodne porozumienie pomiędzy małżonkami. Istotnie porozumienie musi dotyczyć wszystkich ważnych kwestii związanych z rozwodem. Przykładowo rozwód nie zapadnie na pierwszej rozprawie jeśli jeden małżonek będzie chciał rozwodu bez orzekania o winie, a drugi będzie chciał uznania winy. Dotyczy to również ustaleń związanych z małoletnimi dziećmi stron jeżeli małżonkowie takie posiadają. W szczególności władzy rodzicielskiej, kontaktów, miejsca pobytu oraz alimentów. Najłatwiej jest ustalić wszystkie kwestie okołorozwodowe pod okiem adwokata. Jako osoba bezstronna łatwiej będzie mu wypracować wspólne porozumienie. Pamiętaj jednak, że jeśli posiadacie wspólne małoletnie dzieci, sąd musi przeprowadzić dowód z przesłuchania świadka na okoliczność, iż rozwód nie jest sprzeczny z dobrem małoletnich. Nie wyklucza to jednak rozwodu na pierwszej rozprawie.

Ile trwa rozprawa rozwodowa?

Jeśli mamy do czynienia z wyżej opisanym przypadkiem – kiedy małżonkowie są zgodni co do wszystkich kwestii związanych z rozpadem ich związku oraz małoletnimi dziećmi – rozwód może być udzielony na pierwszej rozprawie. Samo posiedzenie nie trwa długo – zazwyczaj poniżej godziny. To, co martwi wiele osób, to czas całego postępowania, które w szczególnie trudnych, konfliktowych przypadkach może ciągnąć się latami. Kluczowe jest więc porozumienie małżonków jeszcze przed wniesieniem pozwu.

Podsumowując – rozwód można otrzymać na pierwszej max drugiej rozprawie, jeśli małżonkowie są zgodni w swoich stanowiskach w sprawie. Niestety nie zawsze tak jest – wtedy niezbędne jest przeprowadzenie na rozprawie postępowania dowodowego. W ramach postępowania dowodowego w sprawie o rozwód przeprowadza się szereg różnych dowodów. Są to nie tylko zeznania świadków. Sąd przeprowadza dowody z dokumentów np. dokumentacji psychologicznej. podczas walki o dziecko. Niebywale istotny jest dowód z opinii OZSS, do którego również należy się odpowiednio przygotować. Dlatego też przed złożeniem pozwu rozwodowego warto skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem.