Rozwód bez rozprawy. W czasach obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 to możliwe.

Podjęliście ze swoją żoną/mężem decyzję o rozwodzie, ale boicie się, że ze względu na pandemię będziecie musieli długo czekać na wyrok? Z obawy o własne zdrowie nie chcecie pojawiać się w sądzie? A może chcecie uniknąć stresu związanego z jawną rozprawą w Sądzie ? Koniecznie przeczytajcie niniejszy artykuł.
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Sądy nierzadko rezygnują z rozpraw wymagających bezpośredniego stawiennictwa w sądzie. Co istotne, wraz z rozwojem pandemii, Sądy co raz częściej decydują się wydać wyrok rozwiązujący małżeństwo na tzw. posiedzeniu niejawnym.

Czym w ogóle jest posiedzenie niejawne?

Posiedzenie niejawne to mówiąc potocznie rozprawa, w której nie bierze udziału nikt oprócz Sędziego. W jego trakcie zapada orzeczenie definitywnie kończące małżeństwo stron. Rozwiązanie takie pozwala zaoszczędzić czas. Bowiem pamiętać należy, że sąd wydaje wyrok podczas nieobecności stron. A zatem nie ma konieczności czekania na wyznaczenie terminu rozprawy w trakcie której sąd słuchałby obecnych małżonków oraz świadków.

Czy wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym jest zawsze możliwe?

Nie. Wydanie wyroku rozwodowego na posiedzeniu niejawnym jest możliwe tylko wówczas gdy strony są zgodne co do wszystkich jego elementów. Innymi słowy kiedy małżonkowie zgadzają się na sam rozwód (bez orzekania o winie/ z winy obojga/ z winy żony/męża) oraz wypracowali wspólne porozumienie dotyczące małoletnich dzieci jeśli takowe posiadają (w odniesieniu do ich miejsca pobytu, władzy rodzicielskiej, ewentualnych kontaktów drugiego z rodziców oraz alimentów). Jakikolwiek rozdźwięk we wzajemnych oczekiwaniach będzie uniemożliwiał wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym. Jednakże nawet gdy Wasze stanowisko nie jest zgodne możliwym jest, aby po doręczeniu odpisu pozwu drugiemu małżonkowi ustalić postanowienia wyroku rozwodowego i złożyć stosowne wnioski umożliwiające orzeczenie rozwodu bez przeprowadzenia rozprawy.

Dogadaliśmy się z żoną/mężem. Ustaliliśmy wspólne stanowisko. Co dalej?

Wówczas niezbędne jest złożenie wspólnego stanowiska, w którym małżonkowie wyartykułują swoje wszystkie żądania. Jest to o tyle istotne, że w gruncie rzeczy wszystkie te punkty z wypracowanego przez Was porozumienia, Sąd przeklei do wyroku rozwodowego. Do takiego stanowiska warto również dołączyć oświadczenie jakiekolwiek świadka. Może to być matka, ojciec, brat, siostra albo koleżanka którekolwiek z Was. Istotne jest żeby osoba ta potwierdziła w nim, że Waszego małżeństwa nie da się już uratować oraz Wasze inne ewentualne wspólne postulaty w zakresie np. małoletnich dzieci. Zarówno Wasze wspólne stanowisko, jak również oświadczenie świadka musi być potwierdzone własnoręcznym podpisem.

Jakie są skutki prawne takiego orzeczenia?
Wyrok rozwodowy wydany na posiedzeniu niejawnym wywołuje tożsame skutki z wyrokiem rozwodowym zapadłym po przeprowadzeniu rozprawy. Definitywnie kończy Wasze małżeństwo. Pozwala jednak zaoszczędzić czas oraz nerwy związane z koniecznością osobistego stawiennictwa w sądzie.

Decydując się na tego typu rozwiązanie, warto najpierw skorzystać z porady prawnej profesjonalisty. Adwokat czy radca prawny posiadający doświadczenie w tego typu sprawach, realnie oceni czy w tym konkretnym przypadku orzeczenie rozwodu na posiedzeniu niejawnym będzie możliwe. W razie potrzeby stworzy również w/w wspólne stanowisko.