Umowny podział majątku wspólnego – forma, zakres oraz sposób czyli wszystko co musisz o nim wiedzieć

Skoro już wiesz, że podział majątku może nastąpić albo w drodze umowy pomiędzy małżonkami (bądź byłymi małżonkami) lub na podstawie orzeczenia sądu, czas nieco przybliżyć Ci obie możliwości. Na początek umowny podział majątku wspólnego, który jest dużo prostszym oraz tańszym rozwiązaniem.

Podział całkowity i częściowy

Istotnie, może on objąć cały majątek lub być ograniczony jedynie do jego części (podział częściowy). Jako strony przyszłej umowy macie swobodę ustalenia czy przedmiotem podziału będzie cały majątek wspólny, czy jego część . Jest to jedna z podstawowych różnic w stosunku do sądowego podziału majątku wspólnego. Bowiem w jego przypadku częściowy podział majątku może nastąpić jedynie z ważnych powodów.

Forma umowy o podział majątku wspólnego

Zastanawiasz się jakie wymogi muszą zostać spełnione, żeby umowa taka została skutecznie zawarta? Co do zasady umowa o podział majątku wspólnego może być zawarta w dowolnej formie. Jeśli jednak jej przedmiotem jest nieruchomość musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Wówczas konieczna będzie wizyta u notariusza. Podobnie będzie, jeśli do dzielonego majątku wspólnego należy przedsiębiorstwo. Wówczas umowa o podział tego majątku powinna być zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Ewentualnie w formie aktu notarialnego, gdy w skład przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość albo przedsiębiorstwo jest objęte zarządem sukcesyjnym.

Sposoby umownego podziału majątku wspólnego

Niewątpliwie istota umownego podziału majątku wspólnego wymaga zgody obu (byłych) małżonków. Oznacza to, że muszą oni porozumieć się co do wszystkich istotnych kwestii dotyczących przeznaczenia składników majątkowych będących przedmiotem podziału. Strony umowy o podział majątku wspólnego mają swobodę w ustaleniu, której z nich i w jakim zakresie przypadnie określony składnik majątkowy. W zależności od okoliczności oraz woli (byłych) małżonków podział może mieć charakter:

  1. podziału w naturze. Dokonuje się go poprzez fizyczny podział przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego pomiędzy (byłych) małżonków. Z ewentualnym zobowiązaniem jednej ze stron umowy do stosownych dopłat;
  2. działu cywilnego. Dochodzi do skutku poprzez sprzedaż wszystkich przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego. Następnie dochodzi do podziału uzyskanej w tej drodze kwoty pomiędzy (byłych) małżonków
  3. podzielenia charakteryzującego się przyznaniem poszczególnych składników lub całego majątku jednemu z (byłych) małżonków z jednoczesnym zobowiązaniem go do dokonania stosownych spłat na rzecz drugiego;

Decydując się na umowny podział majątku wspólnego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy adwokata lub radcy prawnego posiadającego dużą wiedzę oraz doświadczenie w tego typu sprawach co znacznie może ułatwić przejście Ci przez ten proces.