Twoje dziecko zostało bezprawnie uprowadzone bądź zatrzymane za granicą?
Nie wiesz co zrobić?

Skorzystaj z postanowień konwencji haskiej i sprowadź je do domu.

Porwanie rodzicielskie to sytuacja, w której bez zgody osoby posiadającej władzę rodzicielską osoba trzecia zabiera dziecko do państwa, które nie jest miejscem jego stałego pobytu. Z pomocą w takich sytuacjach przybywają postanowienia konwencji haskiej. Porwanie rodzicielskie jest chronione prawem przez konwencję haską.

Czym jest konwencja haska.

Jest to porozumienie międzynarodowe które zobowiązuje państwa je podpisujące do współpracy ze sobą. Celem porozumienia jest niezwłocznego sprowadzenia dziecka do swojego kraju. Polska jest jednym z krajów które przyjęły konwencję haską.

Sprawdź, które państwa również związały się porozumieniem [https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=24].

Kto może uzyskać pomoc.

Rodzic posiadający prawa rodzicielskie lub osoba (opiekun prawny) której sąd powierzył sprawowanie opieki nad uprowadzonym dzieckiem.

Dziecko, które nie ukończyło 16-stego roku życia, a państwa jego stałego pobytu oraz to do którego zostało uprowadzone są stroną konwencji haskiej.

Gdzie składać dokumenty i co będzie potrzebne.

Pierwszym krokiem do odzyskania dziecka będzie złożenie wniosku w języku polskim i w języku urzędowym państwa, w którym się ono znajduje. Gdy nie wiesz, gdzie znajduje się dziecko, ale posiadasz przypuszczenia co do miejsca jego pobytu opisz podstawy tych przypuszczeń we wniosku.

Odpowiednie wnioski należy pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości [https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/konwencja-haska-dot-uprowadzenia-dziecka/].

Poza wnioskiem należy przygotować również:

 • dokument potwierdzający twoją władzę rodzicielską, może być to np. akt urodzenia dziecka lub odpowiednie orzeczenie sądowe w tym zakresie;
 • zdjęcie dziecka lub kopię dokumentu potwierdzającą jego tożsamość, np. legitymację szkolną lub paszport;
 • dokument potwierdzający stałe zamieszkanie dziecka na terenie Polski lub innego państwa. Może być to np. zaświadczenie o zameldowaniu, nauce bądź pobycie w przedszkolu lub żłobku.

Powyższe dokumenty możesz złożyć za pośrednictwem poczty bądź osobiście w biurze podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Złożenie wniosku jest bezpłatne, a jego rozpatrzenie zajmie do 6 tygodni. Wnioski o powrót dziecka sporządzone na podstawie przepisów Konwencji są rozpoznawane przez właściwe organy (sądy lub organy administracyjne) państwa, do którego dziecko zostało uprowadzone lub w którym zostało zatrzymane.

Dodatkowa pomoc i informacje.,
W razie pytań lub wątpliwości o szczegółową pomoc możesz zwrócić się do pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości:

 • 22 2390 470 bądź 22 2390740;
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • adres korespondencyjny:
  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Ujazdowskie 11,
  00-950 Warszawa

Zachęcamy również do zapoznania się ze stroną internetową Organu Centralnego – Stop Uprowadzeniom Dzieci, na której znajdują się wszystkie informacje dotyczące organu. Strona umożliwia skorzystanie z interaktywnych formularzy wniosków (w kilkunastu wersjach językowych, również do pobrania).

Pamiętaj, że w przypadku porwania rodzicielskiego i stosowania konwencji haskiej pomocy swojej może udzielić adwokat lub radca prawny.