Ustalenie kontaktów w dzieckiem

Rozstałeś się ze swoim partnerem/ swoją partnerką? Macie wspólne dziecko, ale nie możesz się z nim spotykać? Chcesz to zmienić ale nie wiesz jak? Zobacz co możesz zrobić! Ustalenie kontaktów z dzieckiem jest możliwe!

Czym są kontakty z dzieckiem?

Kontakt z dzieckiem to nic innego jak przebywanie z nim oraz bezpośrednie porozumiewanie się (korespondencja i komunikacja elektroniczna). Bez wątpienia ich wykonywanie umożliwia dziecku regularne spędzanie czasu z rodzicem, z którym na stale nie mieszka.

Niestety w praktyce często dochodzi do sytuacji utrudniania kontaktów przez drugiego z rodziców. Zatem, wtedy kiedy rodzice dziecka nie są w stanie samodzielnie ustalić kiedy i gdzie drugi z nich może widywać się z dzieckiem, niezbędne będzie postępowanie sądowe. W przeciwieństwie do opieki naprzemiennej występują tutaj znaczne dysproporcje pomiędzy ilością czasu spędzanego przez rodzica sprawującego wiodącą opiekę nad dzieckiem (z którym dziecko mieszka), a drugim z rodziców, który chce aby dziecko spędzało z nim czas w określonych godzinach i dniach.

Nie mam kontaktu z dzieckiem – co mogę zrobić?

W pierwszej kolejności należy złożyć do sądu wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Można go złożyć jako odrębne pismo wszczynając postępowanie w tym zakresie. Jednakże można go także zawrzeć w pozwie o rozwód albo o separację, a także w odpowiedzi na pozew o rozwód albo o separację.

W trakcie postępowania Sąd bada przede wszystkim więzi dziecka z rodzicem, u którego miałoby przebywać dziecko. Bierze także pod uwagę jego kompetencje wychowawcze. Jak również analizuje dotychczasowy sposób sprawowania opieki nad dzieckiem. Jeżeli kontakty tego rodzica z dzieckiem mają odbywać się w jego miejscu zamieszkania dokonuje także oceny warunków mieszkaniowych.

Najczęściej ustalenie kontaktów będzie dotyczyć weekendów, świąt, ferii zimowy czy wakacji. Jednakże bezsprzecznie żądanie ustalenia kontaktów może dotyczyć również innych dni, które są ważne dla wnioskodawcy np. dzień urodzin dziecka, dzień ojca/matki, dzień dziecka, czy inne dni świąteczne.

Co istotne, w przypadku tego rodzaju sprawy, zgoda drugiego rodzica nie jest wymagana. Ostateczną decyzję o tym kiedy i gdzie kontakty będą się odbywać podejmuje Sąd po zapoznaniu się ze wszystkimi okolicznościami sprawy. Podejmując decyzję Sąd kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka.

Czy dziecko może odmówić kontaktów z rodzicem?

W wielu sytuacjach jeden z rodziców negatywnie nastawia dziecko do widzeń z drugim. Może również przekazywać dziecku nieprawdziwe informacje na jego temat. Skutkuje to niechęcią dziecka do widzeń lub obawą przed kontaktem z rodzicem. Mimo niechęci do spotkań rodzic powinien umożliwić rozmowę z byłym małżonkiem.

Kontakty to nie tylko prawo, ale i obowiązek

Godnym uwagi jest fakt, iż utrzymywanie kontaktów z dzieckiem to nie tylko prawo, ale także obowiązek każdego rodzica. Zatem rodzic, który ma ustalone widzenia z dzieckiem powinien je realizować. W przeciwnym razie Sąd może orzec wobec rodzica obowiązek zapłaty określonej sumy jako karę za niewywiązanie się z obowiązku kontaktu.

Istotnie, prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje także rodzeństwu, dziadkom i powinowatym, którzy sprawowali opiekę nad dzieckiem przez dłuższy czas.

Reasumując, w każdej sytuacji, w której jeden z rodziców nie ma możliwości kontaktowania się z dzieckiem w miejscu i w czasie przez niego oczekiwanym zasadnym wydaje się złożenie wniosku o sądowe ustalenie kontaktów. Ich częstotliwość, rodzaj i długość powinna być dostosowana do wieku oraz potrzeb dziecka.

Z pewnością nie są to sprawy proste dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata. Byłym partnerom niejednokrotnie brakuje dystansu do zaistniałej sytuacji. Towarzyszą im silne emocje oraz stres, uniemożliwiający porozumienie. Niewątpliwie pomoc profesjonalnego pełnomocnika zapewni odpowiednie przygotowanie do sprawy. Ponadto adwokat jako osoba z dużym doświadczeniem uspokoi oraz wesprze. Będzie także czuwała nad interesami klienta.