Wygrałeś pieniądze, samochód, sprzęt AGD w konkursie lub na loterii ? A może jesteś szczęśliwcem, który wygrał w lotto ? Wygrana w lotto, a podział majątku po rozwodzie.

Czy wygrana w lotto wchodzi do majątku wspólnego i podlega podziałowi majątku, czy może jest Twoim majątkiem osobistym ? Wygrana w lotto, a podział majątku po rozwodzie to ciekawe zagadnienie wymagające analizy.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba najpierw określić które przedmioty zasilają majątek wspólny, a które majątek odrębny małżonków. Ustawodawca wskazał jedynie przykładowo, co wchodzi do majątku wspólnego małżonków. Natomiast w odniesieniu do majątku osobistego, w art. 33 KRiO określił katalog zamknięty przedmiotów majątkowych, które stanowią majątek osobisty każdego z małżonków. Zatem, jeśli dany przedmiot nie znajduje się w art. 33 KRiO, będzie on wchodził wówczas do majątku wspólnego. Wygrana w lotto lub innej loterii nie znajduje w tym katalogu. Oznacza to, że po rozwodzie będzie konieczność podziału sumy.

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym do majątku osobistego małżonka zaliczać należy m.in. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków. Zatem czy kupno szczęśliwego kuponu lub wysłanie SMS stanowi osobiste osiągnięcie małżonka? Zgodnie z orzecznictwem sądów – nie. Określenie „osobiste osiągnięcia jednego z małżonków” to osiągnięcia wymagające jakiś szczególnych umiejętności osobistych np. naukowych, sportowych, artystycznych czy też za działalność społeczną. Podczas gdy zakup losu czy wysłanie SMS-a wymaga jedynie szczęścia. Zatem wszelkie wygrane na loteriach i konkursach, wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków. Szczęśliwy małżonek musi podzielić się wygraną ze swoją drugą połówką.

Czy jednak każda wygrana po rozwodzie podlega podziałowi ?

Co do zasady wygrana w trakcie trwania małżeństwa stanowi podlegający podziałowi majątek. Jednak okoliczności konkretnej sprawy mogą spowodować, iż wygrana taka będzie stanowiła majątek odrębny jednego z małżonków.

Należy pamiętać, że podział majątku wspólnego to jedne z najtrudniejszych postępowań sądowych, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Niejednokrotnie może to uchronić jednego z małżonków przed niezasadną stratą części swojego majątku.