Sprawa rozwodowa i pomoc adwokata

Decyzja o rozwodzie bez wątpienia nie jest łatwa i należy ją dobrze przemyśleć. Jednakże, często okazuje się, że rozwód jest ostatnią i najlepszą szansą, aby skonfliktowani małżonkowie mogli sobie ułożyć życie na nowo. Negatywnych skutków tej decyzji z pewnością nie da się uniknąć. Można jednak je zminimalizować udając się po pomoc do adwokata i uzyskując profesjonalne przygotowanie do sprawy rozwodowej.
Z pozwem o rozwód może wystąpić każdy z małżonków. Pozew ten kieruje się na piśmie do Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub pobytu w okręgu tego sądu. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnego miejsca zamieszkania, pozew kieruje się do sądu okręgowego, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego. Jeśli nie można tego ustalić, pozew o rozwód kieruje się do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania powoda.

Przesłanki orzeczenia rozwodu

W pozwie o rozwód strona musi wykazać, że nastąpił trwały i zupełny rozkład małżeństwa. Należy przez to rozumieć, że wszelkie więzi (ekonomiczne, fizyczne i emocjonalne) pomiędzy małżonkami zostały zerwane.

Jakie dokumenty przygotować?

Na wstępie należy zaznaczyć, że pozew rozwodowy należy złożyć w dwóch egzemplarzach. Niezbędne jest dołączenie oryginału skróconego odpisu aktu małżeństwa. Jeżeli strony posiadają wspólne małoletnie dzieci, to również oryginały skróconych odpisów aktów urodzenia. Ważne jest, aby do pozwu dołączyć listę świadków, których chcemy przesłuchać oraz wszelkie dowody istotne w sprawie. Mogą to być fotografie, dokumenty, materiały wideo i audio, wiadomości tekstowe a także wyroki sądów oraz zaświadczenia lekarskie.
W sytuacji, gdy strony posiadają małoletnie dzieci i jedno z małżonków zażąda ustanowienia alimentów, konieczne jest przedstawienie przez tą stronę udokumentowanego zestawienia wydatków na utrzymanie dzieci.
Złożenie pozwu o rozwód wiąże się z obowiązkiem uiszczenia stałej opłaty sądowej wynoszącej 600 zł. Warto wspomnieć, że w sytuacji, gdy sąd orzeknie o winie jednego z małżonków, pełne koszty sprawy rozwodowej ponosi ta strona. W przypadku spraw bez orzekania o winie, powodowi zostanie zwrócona połowa kwoty wniesionej wraz z pozwem.

Pomoc adwokata w rozwodzie

Sprawy rozwodowe nie są łatwe i bezproblemowe. W sytuacji, gdy małżonkowie nie mogą porozumieć się w istotnych kwestiach, takich jak kontakty z dziećmi, ustalenie alimentów czy podział majątku wspólnego, warto skorzystać z pomocy adwokata. Samodzielne prowadzenie sprawy rozwodowej nie jest proste, biorąc pod uwagę fakt, iż takie wydarzenie często związane jest z ogromnymi emocjami i stresem. Małżonkowi niejednokrotnie brakuje również dystansu do zaistniałej sytuacji. Adwokat specjalizujący się w sprawach rozwodowych ma doświadczenie oraz wiedzę z tego zakresu, zajmie się sprawą od strony formalnej. Ponadto odpowiednio przygotuje małżonka do sprawy, aby nic go nie zaskoczyło, a także uspokoi i wesprze. Sprawa rozwodowa to nie błahostka, dlatego warto mieć profesjonalną osobę, która będzie czuwała nad interesami strony. W przypadku orzeczenia wydanego na niekorzyść strony, adwokat realnie oceni, czy warto wnosić odwołanie od tego wyroku do sądu drugiej instancji.

Dobra rada

Decydując się na rozwód, warto najpierw skorzystać z porady prawnej. Dzięki temu małżonek będzie miał możliwość zebrania istotnych informacji na temat sprawy. Jednakże finalnie to do strony należy decyzja, czy w swojej sprawie będzie występowała samodzielnie, czy z pomocą profesjonalnego pełnomocnika. bez wątpienia sprawa rozwodowa i pomoc adwokata idą w parze.