Różnice między kradzieżą a przywłaszczeniem

W życiu spotykamy się z różnymi sytuacjami, które mogą prowadzić do naruszenia praw własności. Dwa najbardziej znane przestępstwa przeciwko mieniu to kradzież i przywłaszczenie. Chociaż na pierwszy rzut oka mogą wydawać się podobne, istnieją istotne różnice między nimi. W artykule postaramy się wyjaśnić, jak definiowane są te dwa rodzaje przestępstw, a także jakie są najważniejsze różnice pomiędzy nimi, dlatego zapraszamy do lektury.

Kradzież i przywłaszczenie – definicje i cechy

Kradzież jest jednym z najbardziej powszechnych przestępstw przeciwko mieniu. Zgodnie z polskim Kodeksem Karnym polega ona na zabraniu rzeczy należącej do innej osoby w celu przywłaszczenia jej. Istotą tego przestępstwa jest bezprawne odebranie komuś przedmiotu, co powoduje jego utratę na rzecz sprawcy. Co istotne, wyróżniamy kilka rodzajów kradzieży, w zależności od okoliczności jej popełnienia, a niektóre z nich podlegają pod prawo karne.

Przywłaszczenie to kolejne przestępstwo przeciwko mieniu, które polega na przywłaszczeniu sobie rzeczy ruchomej należącej do innej osoby. Zgodnie z polskim Kodeksem Karnym ma ono miejsce, gdy sprawca działa w sytuacji, w której rzecz znalazła się w jego posiadaniu w sposób legalny, lecz następnie postanawia ją bezprawnie zatrzymać dla siebie. W odróżnieniu od kradzieży przywłaszczenie nie polega więc na bezpośrednim zabraniu rzeczy od właściciela.

Różnice między kradzieżą a przywłaszczeniem

Główna różnica między kradzieżą a przywłaszczeniem polega na sposobie, w jaki sprawca uzyskuje kontrolę nad rzeczą. W przypadku kradzieży mamy do czynienia z bezprawnym zabraniem przedmiotu od właściciela, podczas gdy przywłaszczenie polega na bezprawnym zatrzymaniu rzeczy, która wcześniej znalazła się w posiadaniu sprawcy w sposób legalny.

Innym istotnym aspektem różniącym te dwa przestępstwa jest kwestia winy sprawcy. W przypadku kradzieży sprawca działa z premedytacją, świadomie i celowo, mając na celu odebranie rzeczy innemu. Natomiast przywłaszczenie może wynikać zarówno z działania umyślnego, jak i niedbalstwa lub nieuwagi sprawcy.