Czy możliwy jest rozwód bez uzyskania zgody jednej ze stron?

Rozwód to trudny i skomplikowany proces, który wywołuje wiele emocji oraz niepewności. Co jednak istotne, może być on przeprowadzony tylko przez sąd. Jednym z najbardziej powszechnych pytań dotyczących rozwodu jest to, czy możliwe jest rozwiązanie małżeństwa bez zgody jednej ze stron. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć odpowiedź na to pytanie oraz omówić różne aspekty związane z rozwodem w Polsce.

Rozwód z orzeczeniem o winie

W polskim systemie prawnym istnieje możliwość rozwodu z orzeczeniem o winie jednej ze stron. W takiej sytuacji sąd może orzec rozwód nawet, gdy jedno z małżonków nie wyraża zgody na rozwiązanie małżeństwa. Aby jednak uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie, wnioskująca o to strona musi udowodnić, że małżeństwo uległo trwałemu i zupełnemu rozkładowi z powodu winy drugiego małżonka, w czym może jej pomóc adwokat rozwodowy. Wina może polegać na różnych zachowaniach, takich jak niewierność, przemoc domowa czy uzależnienia.

Rozwód za porozumieniem stron

Najprostszym i najszybszym sposobem na rozwiązanie małżeństwa jest rozwód za porozumieniem stron. W takim przypadku jednak obie strony muszą wyrazić na to zgodę i przedstawiają sądowi wspólny wniosek o rozwiązanie małżeństwa. Sąd może orzec rozwód bez orzekania o winie, jeśli stwierdzi, że małżeństwo uległo trwałemu i zupełnemu rozkładowi, a dalsze trwanie związku byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W przypadku rozwodu za porozumieniem stron małżonkowie powinni również dojść do zgody w innych kwestiach, takich jak podział majątku czy opieka nad dziećmi.

Rozwód bez zgody jednej ze stron – czy to możliwe?

Jak widać, rozwód bez zgody jednej ze stron jest możliwy, jednak wymaga udowodnienia winy drugiego małżonka oraz spełnienia innych warunków określonych przez prawo. Warto przy tym zaznaczyć, że rozwód z orzeczeniem o winie może być bardziej skomplikowany i stresujący dla obu stron, dlatego warto rozważyć inne opcje, takie jak mediacja czy rozwiązanie małżeństwa za porozumieniem stron.