Czym się różni rozwód od separacji?

Czym się różni rozwód od separacji? To pytanie zadaje sobie wiele osób, które z różnych powodów zaczynają rozważać zakończenie swojego małżeństwa. W naszym kraju zarówno rozwód, jak i separacja są uregulowane prawnie, jednak mają różne konsekwencje dla życia małżonków. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć istotne różnice pomiędzy tymi dwoma procesami oraz przedstawić ich wpływ na życie osobiste i majątkowe małżonków.

Rozwód – formalne zakończenie małżeństwa

Rozwód to proces prawny, który prowadzi do formalnego zakończenia małżeństwa. Co jednak istotne, może być on orzeczony przez sąd na wniosek jednego z małżonków lub na wspólny wniosek obu stron. Warto jednak wówczas współpracować z adwokatem rozwodowym. Sąd może orzec rozwód, jeśli stwierdzi, że między małżonkami wystąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Przyczyny takiej sytuacji mogą być różne, a w polskim prawie nie ma wymogu wykazania winy jednej ze stron.

Rozwód powoduje wiele konsekwencji prawnych dla małżonków. Po pierwsze, przestają być oni małżeństwem, co oznacza, że mogą zawrzeć nowy związek małżeński. Po drugie, rozwód wpływa na majątek małżonków – sąd może orzec podział majątku wspólnego lub przysługujących im praw. Ponadto rozwód może wpłynąć na kontakty z dziećmi. Sąd może bowiem ustalić, z którym z rodziców dzieci mają zamieszkać oraz jak mają wyglądać kontakty z drugim rodzicem.

Separacja – rozwiązanie dla tych, którzy chcą żyć osobno

Separacja to inny sposób uregulowania sytuacji małżeńskiej, który pozwala na życie osobne małżonków, ale nie oznacza formalnego zakończenia małżeństwa. Rozwiązanie to również jest uregulowane prawnie i może być orzeczone przez sąd na wniosek jednego z małżonków lub obojga. Podobnie jak w przypadku rozwodu, sąd orzekający separację bierze pod uwagę trwały i zupełny rozkład pożycia.

Separacja nie kończy jednak małżeństwa – osoby pozostają w związku małżeńskim, co oznacza, że nie mogą zawrzeć nowego małżeństwa. Separacja wpływa również na majątek małżonków – sąd może orzec podział majątku wspólnego oraz ustalić alimenty na rzecz jednego z małżonków. Oznacza to, że strony wiąże instytucja rozdzielności majątkowej.