Jak uzyskać rozwód z małżonkiem pochodzącym z zagranicy?

Rozwód z małżonkiem pochodzącym z zagranicy może być nieco bardziej skomplikowany niż z osobą posiadającą polskie obywatelstwo. Proces ten wymaga bowiem wówczas wielu dodatkowych formalności i uwzględnienia przepisów prawa międzynarodowego. W tym artykule przedstawiamy, jak uzyskać rozwód z małżonkiem pochodzącym z zagranicy, na co zwrócić uwagę oraz jakie kroki należy podjąć w celu sfinalizowania procesu rozwodowego.

Prawo właściwe dla rozwodu i jurysdykcja sądu

Pierwszym krokiem w procesie rozwodowym z małżonkiem pochodzącym z zagranicy jest ustalenie prawa właściwego dla rozwiązania małżeństwa. W przypadku małżeństw mieszanych, czyli takich, w których jedno z małżonków posiada obywatelstwo innego państwa, może to być prawo polskie lub prawo kraju, którego obywatelstwo posiada drugi współmałżonek.

Kolejnym etapem jest ustalenie jurysdykcji sądu właściwego do rozpatrzenia sprawy rozwodowej. W przypadku, gdy oboje małżonków zamieszkują na terytorium Polski, właściwość miejscowa sądu określana jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Jeśli jednak jeden z małżonków mieszka za granicą, a drugi w Polsce, sprawę można wytoczyć przed sądem rejonowym właściwym dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków na terytorium Polski.

Dokumenty potrzebne do rozwodu

W procesie rozwodu z małżonkiem pochodzącym z zagranicy wymagane są dodatkowe dokumenty, które należy zgromadzić przed złożeniem pozwu rozwodowego. Do najważniejszych należą akt małżeństwa oraz ewentualne akty urodzenia dzieci. Jeśli dokumenty te zostały sporządzone w języku obcym, konieczne jest ich przetłumaczenie przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Ponadto może być wymagane uzyskanie apostille lub legalizacji dokumentów, co potwierdzi ich autentyczność. W sytuacji, gdy obie strony zgadzają się na rozwód, można zastosować procedurę rozwodu za porozumieniem stron. Małżonkowie muszą jednak wówczas przedstawić sądowi również pisemne porozumienie dotyczące podziału majątku wspólnego, opieki nad dziećmi oraz ewentualnego alimentów.