Co rozumieć pod pojęciem egzekucji kontaktów z dzieckiem?

Współczesne społeczeństwo coraz częściej zwraca uwagę na znaczenie prawidłowych relacji między rodzicami a dziećmi. W sytuacjach, gdy dorośli nie potrafią dojść do porozumienia w kwestii kontaktów z dziećmi po rozwodzie lub w separacji, pojawia się konieczność egzekwowania tych praw. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, omawiając istotę egzekucji kontaktów z dzieckiem oraz sposób jej realizacji.

Egzekucja kontaktów z dzieckiem – co to oznacza?

Egzekucja kontaktów z dzieckiem to proces prawny mający na celu zapewnienie poszanowania prawa do utrzymania więzi rodzinnych między rodzicem a dzieckiem. Jest to szczególnie istotne w przypadkach, gdy jedno z rodziców uniemożliwia drugiemu kontakt z dzieckiem lub utrudnia jego realizację. Proces ten ma na celu ochronę dobra dziecka oraz jego praw do wychowywania się w środowisku, które umożliwia nawiązanie i utrzymanie relacji z obydwiema stronami rodzicielskimi.

Prawo do kontaktów z dzieckiem

Prawo do kontaktów z dzieckiem jest zagwarantowane zarówno przez polskie prawo, jak i międzynarodowe konwencje. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym każde dziecko ma prawo do kontaktów z obydwiema stronami rodzicielskimi, a rodzice mają obowiązek dbać o utrzymanie tych kontaktów. W przypadku braku porozumienia między rodzicami, sąd może wydać orzeczenie określające sposób realizacji kontaktów z dzieckiem. W ich ustaleniu może pomóc też adwokat rodzinny, który jest przedstawicielem jednej ze stron.

Egzekucja kontaktów z dzieckiem – kiedy jest konieczna?

Egzekucja kontaktów z dzieckiem staje się konieczna w sytuacjach, gdy jeden z rodziców nie przestrzega ustaleń dotyczących kontaktów z dzieckiem. Może to objawiać się na przykład odmową wydania dziecka drugiemu rodzicowi, uniemożliwianiem kontaktu telefonicznego czy też utrudnianiem spotkań. W takich przypadkach drugi rodzic może wystąpić do sądu z wnioskiem o egzekucję kontaktów z dzieckiem.

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego, należy go złożyć w sądzie rodzinnym. Dokument powinien zawierać m.in. informacje o stronach postępowania, dowody potwierdzające naruszenie prawa do kontaktów z dzieckiem oraz wniosek o wydanie tytułu egzekucyjnego.