Czym jest immisja?

W codziennym życiu, szczególnie wśród osób mieszkających w miastach, często spotykamy się z różnego rodzaju ingerencjami, które wpływają na nasze otoczenie. Jednym z pojęć związanych z takimi naruszeniami jest immisja, która dotyczy oddziaływania jednej nieruchomości na inną. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu zjawisku, jego rodzajom oraz konsekwencjom prawno-cywilistycznym. Zapraszamy do lektury.

Definicja immisji

Immisja to termin prawniczy, który oznacza oddziaływanie jednej nieruchomości na inną. Jest to proces, w wyniku którego dochodzi do przenikania różnych substancji, zabudowy, energii lub innych czynników z jednej nieruchomości na drugą. Immisja może mieć zarówno charakter fizyczny, jak i psychiczny – w zależności od rodzaju oddziaływania. Warto podkreślić, że immisja dotyczy tylko i wyłącznie oddziaływań pomiędzy nieruchomościami, a nie między osobami.

Rodzaje immisji

Immisje można podzielić na kilka rodzajów w zależności od tego, jakie czynniki są przyczyną oddziaływania. Do najbardziej powszechnych należą immisje hałasu, światła, ciepła, drgań, a także zanieczyszczeń powietrza, wody czy gleby. W praktyce immisja może przybierać różne formy, takie jak np. dźwięki dochodzące z sąsiedniej nieruchomości, nadmierne oświetlenie uniemożliwiające odpoczynek w nocy czy też niekorzystny wpływ na temperaturę w pomieszczeniach.

Prawo do ochrony przed immisją

Zgodnie z polskim prawem nieruchomości, każdy właściciel mieszkania, domu lub innego obiektu ma prawo do ochrony przed immisją. Wynika to z przepisów Kodeksu cywilnego, które stanowią, że właściciel nieruchomości może żądać od sąsiada usunięcia uciążliwości lub zaprzestania wykonywania czynności powodujących immisję.

W przypadku, gdy immisja jest wynikiem działalności gospodarczej, właściciel może również domagać się odszkodowania. Niezależnie jednak od rodzaju sytuacji utrudniającej codzienne funkcjonowanie warto skorzystać z pomocy prawnika, który przeprowadzi swojego klienta przez ten skomplikowany i często długotrwały proces.