Prawnik a adwokat - dlaczego nie należy mieszać tych dwóch pojęć?

W codziennym życiu często spotykamy się z sytuacjami, w których potrzebujemy prawnego wsparcia. W takich przypadkach zazwyczaj szukamy pomocy u prawnika lub adwokata. Chociaż dla wielu osób te dwa terminy wydają się być synonimami, istnieją istotne różnice między nimi. Warto zrozumieć te różnice, aby wiedzieć, do kogo się zwrócić w razie potrzeby. W poniższym artykule przybliżamy ten temat, więc zapraszamy do lektury!

Prawnik – szerokie pojęcie zawodowe

Prawnik to osoba, która posiada wykształcenie prawnicze, czyli ukończyła studia na kierunku prawo. Jest to szerokie pojęcie zawodowe, które obejmuje wiele specjalizacji i stanowisk, takich jak radca prawny, adwokat, sędzia czy prokurator. Prawnicy mogą pracować w różnych sektorach, takich jak administracja publiczna, przedsiębiorstwa prywatne czy organizacje pozarządowe.

Osoba posiadająca tytuł magistra prawa może wykonywać różne zawody prawnicze, jednak nie każdy prawnik jest uprawniony do reprezentowania klientów przed sądem. Aby móc pełnić funkcję adwokata czy radcy prawnego, konieczne jest zdobycie również innych odpowiednich uprawnień zawodowych.

Adwokat – zawód zastrzeżony i uprawnienia

Adwokat to prawnik, który ukończył aplikację adwokacką i zdał egzamin adwokacki, uzyskując tym samym wpis na listę adwokatów prowadzoną przez właściwą izbę adwokacką. Adwokaci są uprawnieni do udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych oraz reprezentowania klientów przed sądami, organami administracji publicznej czy innymi instytucjami.

Adwokatura jest zawodem zastrzeżonym, co oznacza, że tylko osoby spełniające określone wymagania mogą używać tego tytułu zawodowego. W Polsce adwokaci podlegają Krajowej Radzie Adwokackiej oraz izbom adwokackim, które dbają o przestrzeganie zasad etyki zawodowej i odpowiedni poziom świadczonych usług prawnych.

Różnice między prawnikiem a adwokatem

Główna różnica między prawnikiem a adwokatem polega na zakresie świadczonych usług oraz uprawnieniach zawodowych. Prawnicy mogą posiadać różne specjalizacje i pracować w różnych sektorach, jednak nie każdy z nich ma uprawnienia do reprezentowania klientów przed sądem. Adwokaci natomiast mają takie uprawnienia, co sprawia, że są szczególnie poszukiwani w przypadku sporów sądowych czy negocjacji umów.