Czy długi się dziedziczy?

Dziedziczenie długów to temat, który budzi wiele emocji i obaw wśród Polaków, którzy spodziewają się przyznania spadku po zmarłej bliskiej osobie. Z tego powodu warto poznać przepisy prawne regulujące tę kwestię, aby wiedzieć, jakie ma się prawa i obowiązki w przypadku śmierci bliskiej osoby z długami. W niniejszym artykule omówimy problem dziedziczenia długów w świetle polskiego prawa, a także wskażemy na możliwości uniknięcia tego procesu.

Kwestia dziedziczenia długów w świetle polskich przepisów

W Polsce dziedziczenie długów jest uregulowane przede wszystkim przez Kodeks cywilny. Zgodnie z jego przepisami, spadkobiercy przejmują zarówno majątek zmarłego, jak i jego zobowiązania. To oznacza, że jeśli zmarła osoba miała długi, spadkobiercy są zobowiązani do ich spłaty. Warto jednak zaznaczyć, że odpowiedzialność za długi jest ograniczona do wysokości wartości dziedziczonego majątku. Innymi słowy, spadkobiercy nie muszą płacić z własnej kieszeni więcej, niż wynosi wartość spadku.

Czy można uniknąć dziedziczenia długów?

Istnieje kilka sposobów na uniknięcie dziedziczenia długów. Pierwszym z nich jest złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku. Spadkobierca ma na to trzy miesiące od dnia, w którym dowiedział się o swoim powołaniu do spadku. Odrzucenie spadku musi nastąpić w formie pisemnej przed sądem lub notariuszem. Warto jednak pamiętać, że odrzucając spadek, traci się także prawo do dziedziczenia majątku zmarłego.

Alternatywą dla odrzucenia spadku jest przyjęcie go z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że spadkobierca przyjmuje spadek, ale jego odpowiedzialność za długi jest ograniczona tylko do wartości dziedziczonego majątku. W praktyce oznacza to, że jeśli wartość majątku jest niższa niż suma długów, spadkobierca nie będzie musiał płacić z własnej kieszeni. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących takiego rozwiązania warto skonsultować się z prawnikiem. Usługi w zakresie prawa spadkowego świadczy nasza kancelaria adwokacka z Lublina. Służymy fachowym doradztwem każdemu spadkobiercy.