Czy można ustalić rozdzielność majątkową ze wsteczną datą?

Kwestia dotycząca ustalania rozdzielności majątkowej ze wsteczną datą budzi wiele wątpliwości wśród małżeństw. Szczególne znaczenie ma to wśród par, które z różnych powodów nie zawarły umowy majątkowej przed ślubem lub w jego trakcie. W niniejszym artykule postaramy się wyjaśnić, czy istnieje możliwość ustalenia rozdzielności majątkowej z datą sprzed jej faktycznego zawarcia oraz jakie są konsekwencje takiego działania.

Rozdzielność majątkowa a wspólność majątkowa

Zanim przejdziemy do analizy możliwości ustalenia rozdzielności majątkowej ze wsteczną datą, warto przypomnieć, na czym polega wspólność majątkowa i rozdzielność majątkowa. Wspólność majątkowa to domyślny ustrój majątkowy małżeństwa, który obowiązuje od chwili zawarcia związku małżeńskiego. Obejmuje ona wspólne mienie nabyte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa.

Rozdzielność majątkowa natomiast polega na tym, że każdy z małżonków zachowuje swoje mienie osobiste, nabyte przed ślubem oraz w trakcie trwania małżeństwa. Można ją ustalić na dwa sposoby – poprzez zawarcie umowy przedmałżeńskiej przed notariuszem przed ślubem lub poprzez zawarcie umowy majątkowej w trakcie trwania małżeństwa.

Czy można ustalić rozdzielność majątkową ze wsteczną datą?

Zgodnie z przepisami prawa rozdzielność majątkowa może być ustalona tylko na przyszłość. Oznacza to, że nie ma możliwości zawarcia umowy dotyczącej podziału majątku z adwokatem z datą wsteczną, która obejmowałaby okres sprzed jej faktycznego zawarcia. Jeśli małżonkowie zdecydują się na ustalenie rozdzielności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa, będzie ona obowiązywać od dnia zawarcia umowy przed notariuszem.

Ustalenie rozdzielności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa wpływa na mienie nabyte przez małżonków po jej zawarciu. Od tego momentu każdy z małżonków nabywa mienie osobiste, które nie podlega podziałowi w przypadku rozwodu czy śmierci jednego z małżonków. Warto jednak zwrócić uwagę, że mienie nabyte przed zawarciem umowy o rozdzielność majątkową nadal pozostaje we wspólności majątkowej i podlega podziałowi.