Adwokat od prawa rodzinnego w Warszawie i Lublinie

rodzina

Jeśli szukają Państwo sprawdzonego adwokata od prawa rodzinnego w Warszawie i Lublinie, serdecznie zapraszamy do naszej kancelarii. Wykonujemy wszystkie czynności związane z tą specyficzną i delikatną gałęzią prawa, takie jak:

 • rozwody i separacje,
 • podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, w tym rozliczenia nakładów,
 • alimenty oraz egzekucja alimentów krajowa i zagraniczna,
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego,
 • kontakty wraz z egzekucją kontaktów,
 • zgoda na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu,
 • rozstrzyganie sporów rodziców w istotnych sprawach dziecka,
 • przysposobienia,
 • odebranie dziecka,
 • postępowania w ramach konwencji haskiej, tj. sprawy dotyczące uprowadzenia dziecka za granicę zarówno w krajach UE, jak i niebędących jej członkami,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • rozdzielność majątkowa, w tym rozdzielność majątkowa z datą wsteczną.

Adwokat rodzinny w Warszawie i Lublinie

Prawo rodzinne ma na celu zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa w rodzinie, ochronę dóbr dziecka oraz jego interesów, a także zapewnienie równości i szacunku dla wszystkich członków rodziny. Oferujemy usługi adwokata rodzinnego w Warszawie i Lublinie oraz okolicznych miejscowościach. Prawo rodzinne reguluje kwestie takie jak małżeństwo i jego ustroje. Określa, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby zawrzeć małżeństwo, jakie są jego skutki prawne oraz jakie są zasady rozwiązania małżeństwa. W ramach jego przepisów określane są prawa rodziców dzieci. W prawie rodzinnym znajdują się zapisy dotyczące kwestii takich jak:

 • ustalenie rodzicielstwa,
 • prawa i obowiązki rodziców wobec dziecka,
 • zasady przysposobienia dziecka,
 • zasady ustalania ojcostwa i macierzyństwa,
 • zasady opieki i wychowania dziecka,
 • zasady adopcji dziecka oraz jakie są prawa i obowiązki adoptującego.

Postępowanie z zakresu prawa rodzinnego

W przypadku istotnych zmian zachodzących wśród najbliższych konieczne może okazać się zwrócenie się o pomoc do adwokata rodzinnego. Prowadzimy postępowania z zakresu prawa rodzinnego. Wspieramy osoby, które chcą poznać i wyegzekwować zasady ustalania i pobierania alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny. Zajmujemy się również podziałem majątku. Prawo rodzinne jasno określa, jakie są zasady takiego podziału między małżonków w przypadku rozwodu lub separacji. Zajmujemy się też kwestiami przemocy w rodzinie i doprowadzeniem do korzystnych dla klienta rezultatów w każdej prowadzonej sprawie.

Przebieg postępowania przed sądem rodzinnym

Postępowanie przed sądem rodzinnym jest złożonym procesem, który ma na celu rozstrzygnięcie kwestii związanych z relacjami rodzinnymi. Ogólny przebieg postępowania przed sądem rodzinnym można sklasyfikować i uporządkować.

Pierwszym etapem takiego działania jest wniesienie pozwu lub wniosku. Postępowanie przed sądem rodzinnym rozpoczyna się od wniesienia odpowiednich dokumentów przez stronę, która chce wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie pewnej sprawy związanej z relacjami rodzinnymi. Pozywającym może być na przykład małżonek, rodzic lub dziecko.

Po złożeniu pozwu lub wniosku sąd przesyła wezwanie do odpowiedzi drugiej stronie. Daje to jej możliwość wyrażenia swojego stanowiska w danej sprawie. Następnie sąd wyznacza termin rozprawy, podczas której strony mają możliwość przedstawienia swoich argumentów, wyjaśnień i dowodów, które mogą przyczynić się do wydania korzystnego wyroku. Po zakończeniu rozprawy, sąd wydaje wyrok, który jest ostatecznym rozstrzygnięciem danego sporu prawnego. Wyrok może być zaskarżony w wyższej instancji.

Nasi prawnicy wspierają klientów na każdym etapie postępowania, a w razie potrzeby i jeśli istnieją do tego przesłanki, pomagają w zaskarżeniu niezadowalającego wyroku sądowego.