Prawo nieruchomości — pomoc adwokacka w Warszawie

kluczyki

Oferujemy pomoc dla klientów dochodzących swoich roszczeń z zakresu prawa nieruchomości w Warszawie oraz innych miastach. Prawo nieruchomości to dziedzina prawa cywilnego, która reguluje prawa i obowiązki związane z posiadaniem, korzystaniem, używaniem i dysponowaniem nieruchomościami. Nieruchomość to grunt wraz ze związaną z nim własnością wieczystą, własnością czasową lub użytkowaniem wieczystym, a także budynkami, urządzeniami i roślinami związanych z tym gruntem. Prawo nieruchomości obejmuje takie zagadnienia jak:

 • nabycie nieruchomości,
 • posiadanie nieruchomości,
 • prawa rzeczowe związane z nieruchomościami (własność, służebności, użytkowanie wieczyste, dzierżawa),
 • ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości (np. służebności przesyłu, ograniczenia zabudowy),
 • przekształcanie nieruchomości (np. podziały, scalenia, zamiany),
 • odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej nieruchomości

i wiele innych.

Zgłaszając się do nas, mają Państwo możliwość uzyskania wsparcia w wielu aspektach, takich jak:

 • rozliczenie nakładów na rzeczy wspólne,
 • ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości,
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności,
 • naruszenie posiadania,
 • wydanie rzeczy,
 • immisje,
 • wznowienie granic,
 • uzyskiwanie wszelkiej dokumentacji potrzebnej do sprzedaży nieruchomości,
 • rzeczowe zabezpieczenia należności.

Jakie sprawy reguluje prawo rzeczowe?

Jedną z dziedzin prawa cywilnego jest prawo rzeczowe, które reguluje szereg czynności związanych z własnością przedmiotów ruchomych i nieruchomości. Nasi prawnicy specjalizujący się w prawie rzeczowym zajmują się między innymi reprezentowaniem klientów w sprawach o odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej rzeczą, sporządzaniem umów dotyczących nieruchomości czy prowadzeniem spraw związanych z transakcjami nieruchomościowymi. Zajmujemy się również sprawami o ochronę własności i innych praw rzeczowych — w tym zakresie prawo rzeczowe reguluje kwestie naruszeń, takich jak kradzież, zniszczenie czy nieuprawnione korzystanie.