Adwokat od prawa cywilnego w Warszawie

waga i młotek

Jeśli poszukują Państwo adwokata od prawa cywilnego w Warszawie, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Nasi prawnicy specjalizują się w tej dziedzinie. Prawo cywilne to dziedzina prawa, która reguluje stosunki między osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi (np. spółkami, fundacjami) w sferze ich majątkowej i niemajątkowej. Prawo cywilne dotyczy m.in. nabywania i zbywania własności, umów, odpowiedzialności za szkody wyrządzone innym osobom, dziedziczenia, opieki nad nieletnimi oraz zawierania małżeństw.

W ramach prawa cywilnego wyróżnia się m.in. prawo zobowiązań, prawo rzeczowe, prawo spadkowe, prawo rodzinne, prawo związków partnerskich, prawo osobowe, prawo konsumenckie, prawo własności intelektualnej i wiele innych. Prawo cywilne reguluje stosunki między podmiotami na zasadach równości i swobody umów, zgodnie z zasadami moralności, dobrych obyczajów i interesu społecznego.

Działamy w zakresie spraw związanych z procesami takimi jak:

 • ubezwłasnowolnienie,
 • darowizny i odwołanie darowizny,
 • uznanie czynności prawnej za bezskuteczną,
 • relacje z bankami, pomoc w zawieraniu ugód z wierzycielami, bankami oraz firmami windykacyjnymi,
 • wydanie lokalu,
 • zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli,
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy,
 • dochodzenie praw konsumenckich, w tym żądanie obniżenia ceny wadliwego towaru, jego wymiany, odstąpienie od umowy sprzedaży, rękojmia za wady fizyczne i prawne rzeczy,
 • odwołanie oświadczenia woli,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • ustalenie istnienia stosunku prawnego,
 • uchylenie wyroku sądu polubownego,
 • zniesienie współwłasności,
 • naruszenie posiadania,
 • wydanie rzeczy.

Prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego

Zgłaszając się do naszej kancelarii, mogą Państwo liczyć na sprawne i kompleksowe poprowadzenie sprawy z zakresu prawa cywilnego. Zajmujemy się wieloma zagadnieniami i prowadzimy każde postępowanie, zaczynając od udzielenia przemyślanych porad prawnych, następnie przygotowujemy pisma procesowe i przedprocesowe, opracowujemy opinie prawnych oraz reprezentujemy naszych klientów przed sądami. W ramach prawa cywilnego zajmujemy się sporami dotyczącymi umów, takimi jak:

 • zawarcie umowy,
 • niewykonanie umowy,
 • wypowiedzenie umowy,
 • odszkodowanie za szkody wynikłe z niewykonania umowy,

oraz wieloma innymi zagadnieniami. Prawo cywilne to bardzo szeroka dziedzina, która obejmuje sprawy:

 • związane z prawem rzeczowym,
 • związane z odpowiedzialnością cywilną,
 • związane z prawem spadkowym,
 • związane z prawem rodzinnym,
 • związane z prawem konsumenckim,
 • związane z prawem pracy.

Adwokat od spraw cywilnych o charakterze międzynarodowym

W szczególnych przypadkach oferujemy pomoc adwokata w sprawach cywilnych o charakterze międzynarodowym. Obejmują one wsparcie w rozstrzyganiu sporów międzynarodowych dotyczących umów, nieruchomości, odszkodowań i innych kwestii majątkowych, a także spraw związane z małżeństwami, rozwodami i adopcją dzieci między obywatelami różnych krajów. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak trudne bywają takie sprawy i jak istotna jest wtedy znajomość prawa obowiązującego w innym Państwie. W takich przypadkach konsultujemy się ze specjalistami z kraju i nie tylko, by przygotować jak najlepszą strategię. Mają Państwo nietypową sprawę i szukają rzetelnego podejścia? Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Na pewno wspólnie wymyślimy, jak najlepiej zająć się każdym zagadnieniem.

Zespół prawników od prawa cywilnego w Warszawie

Nasz zespół prawników od prawa cywilnego pracujący w kancelarii w Warszawie złożony jest ze specjalistów w swojej dziedzinie. Znamy doskonale zarówno kodyfikacje prawa cywilnego, jak i orzecznictwo sądowe oraz mamy umiejętności zastosowania tych przepisów do konkretnych sytuacji życiowych klientów. Wszyscy zatrudnieni u nas prawnicy od prawa cywilnego mają także obowiązek stałego doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności, aby być na bieżąco z nowymi przepisami i orzecznictwem sądowym. Muszą być dokładni, rzetelni i kierować się zasadami etyki zawodowej.