Adwokat od prawa karnego w Lublinie i Warszawie

kajdanki

Jeśli poszukujecie Państwo adwokata od prawa karnego w Lublinie i Warszawie, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Nasi specjaliści oferują kompleksowe wsparcie z zakresu prawa karnego wykonawczego.

W ramach tych działań zajmujemy się sprawami polegającymi na:

  • uzyskaniu zezwoleń na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,
  • odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności,
  • uzyskaniu prawa do przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
  • udzieleniu przepustki losowej w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności,
  • warunkowym przedterminowym zwolnieniu z wykonania reszty kary,
  • rozłożeniu grzywny na raty,
  • wydaniu kary łącznej,
  • warunkowym zawieszeniu wykonania kary,
  • uzyskaniu zadośćuczynienia od Aresztu Śledczego za złe warunki celi i pogorszenie stanu zdrowia.

Jakie kwestie regulowane są przez prawo karne wykonawcze?

Prawo karne wykonawcze reguluje kwestie dotyczące wykonania orzeczeń karanych wydanych przez sądy i wymiaru sprawiedliwości. Obejmuje ono zasady i procedury związane z odbywaniem kary pozbawienia wolności, jak również inne środki karno-administracyjne stosowane wobec osoby skazanej. Prawo karne wykonawcze jest ważnym elementem systemu prawnego, który ma na celu zapewnienie skutecznej realizacji orzeczeń karanych i jednocześnie resocjalizację i przygotowanie osoby skazanej do powrotu do społeczeństwa po odbyciu kary. Obejmuje ono zasady odbywania kary, kontrolę nad różnymi rodzajami środków nadzoru, określa sytuacje, w których skazany ma odbywać prace społeczne, warunkowe zwolnienie z odbywania kary oraz inne kwestie formalne.