Prawo administracyjne

młotek 10

Pracujący w naszych kancelariach prawnicy doskonale radzą sobie z przepisami prawa administracyjnego. Jest to specyficzna dziedzina prawa, która reguluje organizację i działanie administracji publicznej oraz relacje między administracją a obywatelami i innymi podmiotami. Stanowi ono podstawę dla funkcjonowania administracji publicznej, a także narzędzie służące do ochrony praw obywateli i interesów społecznych.

Wspieramy naszych klientów w działaniach pozwalających na:

  • uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego,
  • nadanie obywatelstwa polskiego,
  • wymeldowanie,
  • uzyskanie pozwolenia na broń myśliwską,
  • zwrot zasiłku macierzyńskiego, chorobowego oraz zapomogi wypłaconej z KRUS,
  • udzielenie zezwolenia na pobyt długoterminowy na terenie Unii Europejskiej,
  • zezwolenie na osiedlenie się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak adwokat może pomóc w sprawach związanych z prawem administracyjnym?

W sprawach związanych z prawem administracyjnym adwokaci mogą reprezentować obywateli przed sądami i instytucjami publicznymi. Ingerują oni w sprawy dotyczące ochrony praw obywatelskich, mogą reprezentować osoby, które uważają, że ich prawa zostały naruszone przez organy administracji publicznej, takie jak np. prawo do prywatności, wolność słowa czy prawo własności. Adwokaci mogą pomóc w prowadzeniu spraw związanych z postępowaniem administracyjnym, w tym m.in. w przypadku wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej lub skargi na działania organów administracyjnych. Mogą także doradzać w postępowaniach przetargowych, reprezentować w postępowaniach odwoławczych, jak również doradzać w kwestiach związanych z zawieraniem umów.